Category - ข่าวการเมือง

ข่าวการเมือง ข่าวต่างประเทศ

13 ข้อเรียกร้องของซาอุฯ และชาติพันธมิตรที่บอยคอตกาตาร์

13 ข้อเรียกร้องของซาอุฯ และชาติพันธมิตรที่บอยคอตกาตาร์   1.ลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่าน...

ข่าวการเมือง ข่าวต่างประเทศ

Timeline: เหตุการณ์วิกฤตตัดความสัมพันธ์กาตาร์ 22/06/2017

Timeline: เหตุการณ์วิกฤตตัดความสัมพันธ์กาตาร์ วันที่ 22/06/2017 (ตามเวลากาตาร์ GMT+3) 2:30am นายกรัฐมนตรีแคนาดา นายจัสติน ทรูโด ต่อสายพูดคุยกับ...

ข่าวการเมือง ข่าวต่างประเทศ

อิสราเอลเชิญซาอุฯเยือนประเทศกระชับความสัมพันธ์

อิสราเอลเชิญซาอุฯเยือนประเทศกระชับความสัมพันธ์   รัฐมนตรีหน่วยข่าวกรองและการขนส่งของอิสราเอล ได้เชิญกษัตริย์ซัลมาน บิน...

ข่าวการเมือง ข่าวต่างประเทศ

Timeline: เหตุการณ์วิกฤตตัดความสัมพันธ์กาตาร์ 21/06/2017

Timeline: เหตุการณ์วิกฤตตัดความสัมพันธ์กาตาร์ วันที่ 21/06/2017 (ตามเวลากาตาร์ GMT+3) 3:30am หัวหน้า UN หนุนการเจรจาไกล่เกลี่ยของคูเวต...

ข่าวการเมือง ข่าวต่างประเทศ

Timeline: เหตุการณ์วิกฤตตัดความสัมพันธ์กาตาร์ 20/06/2017

Timeline: เหตุการณ์วิกฤตตัดความสัมพันธ์กาตาร์ วันที่ 20/06/2017 (ตามเวลากาตาร์ GMT+3) 1:50am คณะตัวแทนของ Human Rights Watch (HRW)...

ข่าวการเมือง ข่าวต่างประเทศ สิทธิ

นักข่าวอาหรับที่ทำงานในกาตาร์เสี่ยงถูกถอนสัญชาติ

นักข่าวอาหรับที่กำลังทำงานในกาตาร์เสี่ยงถูกถอนสัญชาติ   เว็ปไซด์ข่าว Middle East Monitor รายงานว่า...

ข่าวการเมือง ข่าวต่างประเทศ

Timeline: เหตุการณ์วิกฤตตัดความสัมพันธ์กาตาร์ 19/06/2017

Timeline: เหตุการณ์วิกฤตตัดความสัมพันธ์กาตาร์ วันที่ 19/06/2017 (ตามเวลากาตาร์ GMT+3) 0:05am ทหารตุรกีเดินทางถึงกาตาร์เพื่อฝึกทหารร่วมกัน...

ข่าวการเมือง ข่าวต่างประเทศ

Timeline: เหตุการณ์วิกฤตตัดความสัมพันธ์กาตาร์ 18/06/2017

Timeline: เหตุการณ์วิกฤตตัดความสัมพันธ์กาตาร์ วันที่ 18/06/2017 (ตามเวลากาตาร์ GMT+3) 0:20am ซาอุฯ จับกุม ผู้สื่อข่าวและช่างภาพสำนักข่าว TRT...

ข่าวการเมือง ข่าวต่างประเทศ

Timeline: เหตุการณ์วิกฤตตัดความสัมพันธ์กาตาร์ 17/06/2017

Timeline: เหตุการณ์วิกฤตตัดความสัมพันธ์กาตาร์ วันที่ 17/06/2017 (ตามเวลากาตาร์ GMT+3) 0:02am ทิลเลอร์สัน รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ...

ข่าวการเมือง ข่าวต่างประเทศ

Timeline: เหตุการณ์วิกฤตตัดความสัมพันธ์กาตาร์ 16/06/2017

Timeline: เหตุการณ์วิกฤตตัดความสัมพันธ์กาตาร์ วันที่ 16/06/2017 (ตามเวลากาตาร์ GMT+3) 0:40am นายกฯอังกฤษ กระตุ้น...